Yritys ja ympäristö

Yrityksen tavoitteena on luoda hyviä oppimisympäristöjä, varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja tilojen käytettävyys koulutustoimintaan.

Mitä teemme?

Tredu-Kiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa koulutustoiminnan käytössä olevia oppilaitosympäristöjen kiinteistöjä irtaimistoineen sekä tuottaa ja järjestää näiden kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Yhtiön kiinteistöjen kehittäminen ja niihin liittyvä investointitoiminta perustuu Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan. Lautakunnassa on ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta allekirjoitetun sopimuksen mukainen edustus seutukunnista.

Vuokraus

Niiden tilojen osalta, jotka eivät ole toisen asteen opetuksen käytössä, yhtiö vuokraa tiloja ulkopuolisille pitkäaikaiseen käyttöön. Lyhytaikaisen vuokrauksen hoitaa päävuokralainen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Pitkäaikainen vuokraus:

Kiinteistöpäällikkö Lance Cagle
+358 50 310 1215
lance.cagle@tredukiinteistot.fi

Lyhytaikainen vuokraus:

Tredu.fi – tilavuokraus

Kestävä tulevaisuus

Tredu-Kiinteistöt Oy:n tahtotila on olla tulevaisuuskyvykäs toimija vastaten toisen asteen koulutuksen tarpeisiin ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Ennakointi ja suunnitelmallisuus on käytännössä vastuullisuusteemojen ympärille rakentuva, osallistava toimintatapa, jolla Tredu-Kiinteistöt proaktiivisesti laatii rullaavasti päivitettävän toimintasuunnitelman yhteistyössä avaintoimijoiden kanssa. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita sähköautojen latauspisteiden asentaminen etuajassa, laajojen aurinkovoimalaitosten rakentaminen koulutuskeskusten katoille ja aktiivinen, uusien energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuusteemojen kartoittaminen loppukäyttäjälähtöisesti.

Osallistavan toimintatavan ytimessä on kiinteä ja vastavuoroinen suhde sekä suurimman asiakkaamme että tärkeimpien yhteistyötahojen kesken, jonka perustana on luottamus. Tredu-Kiinteistöt Oy on toimijana läpinäkyvä päätöksenteossaan ja yleishyödyllinen yhtiönä. Me teemme kaikkemme toisen asteen koulutuksen menestyksen mahdollistamiseksi ratkoen tämän päivän haasteita, avaten huomisen mahdollisuuksia. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaasta huolehtiminen on jatkuvaa työtä ja meidän tulee ylläpitää ja kehittää sitä entisestään pysyäksemme aallon harjalla.

Ympäristötilinpäätös

Pääset tutustumaan Tredu Kiinteistöt Oy:n ympäristötilinpäätökseen oheisesta painikkeesta.

Omistajuus